≡ Menu

Trao Đổi Chất (Metabolism)

Tập hợp các phản ứng hoá học diễn ra trong cơ thể sống, đảm bảo cho mọi hoạt động sống, cho sự sinh trưởng, sinh sản, tiếp xúc và trao đổi thường xuyên với môi trường xung quanh. Nhờ có quá trình trao đổi chất mà có sự phân giải và tổng hợp các phân tử, các mô, các thành phần cấu trúc của tế bào, mô, cơ quan và cơ thể. Sự trao đổi chất gắn liền với sự chuyển hoá năng lượng trong cơ thể. Năng lượng tiềm tàng trong các liên kết hoá học của các đại phân tử hữu cơ sẽ biến thành các dạng năng lượng sử dụng trực tiếp cho các quá trình tổng hợp các hợp chất mới, duy trì các cấu trúc và chức năng của tế bào, cân bằng nhiệt cũng như để sinh công.Tất cả các phản ứng trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng đều diễn ra dưới tác động của một chất xúc tác sinh học – các enzym.