≡ Menu

Ty Thể (Mitochondrion)

Bào quan của mọi tế bào động vật và thực vật, liên quan chủ yếu với quá trình hô hấp hiếu khí. Ty thể được bao bọc bởi hai màng, màng trong gấp khúc tạo nên những mấu lồi nhằm tăng diện tớch tiếp xúc với oxy. Ty thể có hình dạng xúc xích đặc trưng với đường kính khoảng 0, 5 – 1, 0 micromet. Ty thể chứa các enzym của quá trình hụ hấp hiếu khí và do đó ty thể có nhiều trong các tế bào hoạt động sống mạnh mẽ (vài nghìn /tế bào). Các phản ứng của chu trình Crép xảy ra ở chất nền của ty thể và các phản ứng truyền điện tử này được kết hợp với quá trình photphorin hóa oxy hóa của chuỗi hô hấp ở màng trong. Chất nền của ty thể cũng tham gia vào quá trình trao đổi axit amin thông qua các axit của chu trình Crép và các enzym transaminaza, cũng như tham gia vào quá trình oxy hóa axit bột. Có thể ty thể, giống như lạp thể, là con cháu của những cơ thể đó có lúc sống độc lập, sau đó bị các tế bào nhân thực xâm chiếm ở giai đoạn sớm của quá trình tiến hoá và trở thành như một dạng cộng sinh.