≡ Menu

Úa Vàng (Chlorosis)

1. Sự mất chất diệp lục ở thực vật dẫn đến sự vàng lá. Đây có thể là hiện tượng bình thường của quá trình hoa già, sự thiếu các nguyên tố vi lượng chủ yếu và cần thiết cho quá trình sinh tổng hợp chất diệp lục (cụ thể là thiếu Fe và Mg) hoặc do cây bị bệnh.
2. Sự úa vàng cũng là một dạng sinh trưởng biểu hiện ở những thực vật sống trong tối, thường được gieo trồng từ hạt. Chúng thiếu chất diệp lục và do đó có màu trắng hoặc màu vàng. Những thực vật này thường ít phân cành, phân nhánh và thường thiếu một số chất chống đỡ như lignin, giúp cho việc làm vững bền ở các lóng kéo dài. Trong điều kiện tự nhiên, sự sinh trưởng ở các thực vật này thường mạnh về sự kéo dài thân để lá được tiếp xúc với ánh sáng do nhu cầu quang hợp. Sau đó chính ánh sáng là điều kiện duy nhất khôi phục sự sinh trưởng bình thường.