≡ Menu

Vận Động Theo Ánh Sáng (Phototropism)

Vận động của ngọn cây, của hoa hướng dương về phía ánh sáng khi nguồn sáng chỉ chiếu về một phía của cây. Vận động theo ánh sáng có liên quan đến sự vận chuyển auxin từ phía được chiếu sáng sang phía không được chiếu sáng và khi hàm lượng auxin ở phía không được chiếu sáng lớn hơn đó kích thích sự sinh trưởng của tế bào phía này mạnh hơn phía đối diện. Kết quả là ngọn cây hoặc cuống hoa nghiêng về phía được chiếu sáng.