≡ Menu

Xitôcrôm (Cytochrome)

Các dạng protein kết hợp có nhân Hem. Xitôcrôm hoạt động như các chất trung gian trong chuỗi vận chuyển điện tử. Có nhiều xitôcrôm trong cơ thể động vật và thực vật, chúng đóng vai trò rất quan trọng trong các quá trình trao đổi chất như quang hợp và hô hấp chẳng hạn.