≡ Menu

Xitôkinin (Cytokinin)

Một nhóm chất điều hoà sinh trưởng thực vật có tác dụng kích thích sự phân chia và phân hoá tế bào, chuyển hoá axit nucleic, kích thich sinh trưởng chồi bên, làm chậm sự hoá già,… Xitôkinin hình thành ở rễ, có nhiều trong hạt ngô, quả dừa.